LINGUISTIC STUDIO
PŘEKLADY TLUMOČENÍ KOREKTURY

Termíny

  • veškeré překlady provádíme v co nejkratší lhůtě.
  • překlad  a kontrola 1 normostrany trvá cca 30 minut.

  • drobné zakázky v rozsahu max. 10 normostran překládáme do 1 dne.

  • termín překladu stanovíme po seznámení s textem, popř. s požadavky zákazníků.

  • vliv na aktuální termín vyhotovení překladu má aktuální vytížení překladatelů.