LINGUISTIC STUDIO

PŘEKLADY TLUMOČENÍ KOREKTURY

Termíny

  • Veškeré překlady provádíme v co nejkratší lhůtě.
  • Překlad  a kontrola 1 normostrany trvá cca 30 minut.

  • Drobné zakázky v rozsahu max. 10 normostran obvykle překládáme do 1 dne.

  • Termín překladu stanovíme po seznámení s textem, popř. s požadavky zákazníka.

  • Vliv na aktuální termín vyhotovení překladu má aktuální vytížení překladatelů.

  • Potřebujete urgentní překlad? Zašlete poptávku, určitě vám vyhovíme.