LINGUISTIC STUDIO

PŘEKLADY TLUMOČENÍ KOREKTURY

Nabídka

80 % našich zakázek je z/do

  • ruštiny
  • češtiny

  • angličtiny

80 % našich zakázek připadá na

  • právní překlady
  • technické překlady

  • lékařské překlady

  • reklamu a PR